USE PRODUCT

บริษัท ควอเทค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- จำหน่าย – รับซื้อและให้เช่าเครื่องปั๊มลม Turbo , Screw ทุกประเภท

- จำหน่าย – รับซื้อและให้เช่า Cooling Tower , Boiler

- จำหน่าย – รับซื้อ Cooler ปั๊มลม , อุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อน  เครื่องจักรโรงงานมือสอง

พร้อมบริการงานติดตั้งและตรวจเช็คบำรุงรักษาระหว่างการเช่าใช้งาน

ปั๊มลม CENTAC TURBO

ปั๊มลม JOY TURBO

ปั๊มลม SCREW

AIR DRYER

COOLING TOWER , CHILLER และเครื่องจักรอื่น ๆ